nav

sobota, 20 maja 2023

piątek, 12 maja 2023

Matki i odkłady

 Dostawa matek z refundacji jest przewidziana na sobotę 20 maja w godzinach popołudniowych (dokładną godzinę ustalimy bliżej terminu). 

Odkłady będą dostępne początkiem czerwca, w sprawie odbioru kontakt bezpośrednio z producentem (Arkadiusz Lech). 

wtorek, 25 kwietnia 2023

Zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie

Serdecznie zapraszamy na najbliższe zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie, które odbędzie się w piątek 28 kwietnia o godzinie 17.00. 

Na zebraniu m.in. odbędzie się spotkanie z przedstawicielem WZP w Rzeszowie.

Poza tym informacje związane z dopłatami do przezimowanych rodzin.


Zapraszamy.czwartek, 20 kwietnia 2023

"Krosno Wiosną" sadzenie roślin miododajnych w "Zakolu Wisłoka"

 Koło Pszczelarzy w Krośnie jako współorganizator serdecznie zaprasza do udziału we wspólnym sadzeniu roślin miododajnych w Krośnie w "Zakolu Wisłoka". 

Wydarzenie odbędzie się w piątek 21.04.2023r. od godz. 10.00. 

Poniżej plakat ze szczegółowymi informacjami: piątek, 7 kwietnia 2023

Życzenia

 


Dopłaty do przezimowanych rodzin

Rusza tegoroczny nabór wniosków na dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Nabór trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2023r. 

W tym roku do każdej przezimowanej rodziny otrzymujemy dopłatę w wysokości 50zł. 

Mechanizm przystąpienia do programu nie uległ zmianie. 

Pszczelarz musi posiadać numer producenta (EP) nadany przez  ARiMR, jeśli takiego nie posiada musi go sobie wyrobić w jednostce ARiMR. Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisaniu do rejestru oraz mówiącego o liczbie posiadanych pni pszczelich, wydane w roku w którym ubiegamy się o dopłatę.

Biuro ARiMR znajduje się w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 9. 

poniedziałek, 27 marca 2023

WAŻNA INFORMACJA!!!

Pszczelarze zamawiający leki – posiadanie numeru EP (numer producenta wyrabiany w ARiMR) jest OBOWIĄZKOWE dla każdego!!


Pszczelarze zamawiający matki i/lub odkłady – numer EPOBOWIĄZKOWY dla każdego (bez wyjątku!!), numer RHD/SBOBOWIĄZKOWY (wyjątek!! to pszczelarze posiadający do 10 rodzin pszczelich)Prosimy o uzupełnienie w/w numerów! Wysłać SMSem na nr Koła 534 964 524 jeśli nie były podane na ostatnim zebraniu.


piątek, 24 marca 2023

Konferencja pszczelarska w Boguchwale

 Poniżej program konferencji, która odbędzie się w dniu 25.03 (sobota) w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. wtorek, 21 marca 2023

INFORMACJE - ZEBRANIE

 

Najbliższe zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie odbędzie się w piątek 24 marca 2023 r. o godz. 17.00.


Prosimy wszystkich kolegów zainteresowanych matkami, odkładami i lekarstwami o udział w zebraniu i potwierdzenia zamówień złożonych w poprzednim zebraniu jak i przez SMS, tel lub email.


Chcemy mieć pewność, że wszystkie zamówienia do nas dotarły i nikt nie zostanie pominięty.


Na zebraniu zbierane będą składki (opłata członkowska i ulowa) i deklaracje ubezpieczenia pasiek.

Składka członkowska (roczna) wynosi 100zł, a ulowa 2zł od ula.

Ubezpieczenie pasiek pokrywamy z opłaconych składek. Należy tylko podać lokalizacje pasiek. Ubezpieczenie wynosi 6zł od jednej lokalizacji.

Należność za matki i odkłady wpłacamy na konto Koła, na przelewie zaznaczamy w tytule wpłaty za co wpłacamy (matki, odkłady, leki i ilość szt.)

Wpłaty muszą być zgodne z zamówieniem wpisanym na liście zapotrzebowania. Wpłaty należy zrealizować do 1 kwietnia 2023r.


NR KONTA

Koło Pszczelarzy w Krośnie

43 8636 1044 2005 1703 2744 0001
Bank Spółdzielczy w Rymanowie


Na zebranie proszę przynieść do uzupełnienia wszystkie brakujące numery EP, RHD, SB, nr wet.

Na prośbę kolegów podajemy jeszcze raz wykaz numerów zgłoszeń ważnych do prowadzenia pasieki, sprzedaży produktów i otrzymania dopłat oraz wsparcia.


EP – Numer Ewidencji Producentów (9 cyfrowy numer) OBOWIĄZKOWY do udziału w programach dotacyjnych.

Numer ten jest potrzebny do uzyskania dotacji do pszczół, leków i sprzętu oraz jest konieczny do uzyskania dopłaty bezpośredniej do przezimowanej rodziny pszczelej. W tym roku jest to kwota 50zł do każdej przezimowanej rodziny.

Numer otrzymujemy z ARiMR. Agencja w Krośnie znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury. Proces otrzymania numeru załatwiany jest od ręki.


RHD – Rolniczy Handel Detaliczny – jest to zalegalizowanie sprzedaży naszych produktów pszczelich w stanie nieprzetworzonym. Posiadanie RHD jest jedną z podstaw do możliwości skorzystania z programów dotacyjnych – zakup sprzętu, zakup pszczół.

RHD możemy załatwić w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krośnie znajduje się przy ul. Grodzkiej. Podczas jednej wizyty składamy deklarację i wpłacamy na konto Urzędu Miasta w Krośnie opłatę skarbową za wydanie numeru – 10zł. Pocztą otrzymujemy nr RHD wraz z wyznaczonym terminem kontroli naszej pracowni lub pomieszczenia przeznaczonego do wirowania i rozlewania miodu. Z wymogami zapoznajemy się podczas składania deklaracji w Inspektoracie.


SB – sprzedaż bezpośrednia podobnie jak RHD z tym że wymagania dotyczące pracowni są bardziej rygorystyczne. Ilość sprzedanych produktów nie jest regulowana tak jak w RHD.


Numer weterynaryjny – nr wet. - otrzymujemy go przy zgłaszaniu pasieki w Inspektoracie Weterynarii w zależności od miejsca stacjonowania (tutaj zależy w jakim powiecie jest pasieka). Rejestracja pasieki jest obowiązkowa, brak zgłoszenia podlega karze. Posiadacz tylko 1 rodziny pszczelej ma obowiązek rejestracji w PIW i posiadanie nr wet.

Wszyscy pszczelarze w naszym Kole mają te numery już wpisane na stałe na liście pszczelarzy.


RR – rachunek RR – rachunek rolniczy potwierdzający hurtową sprzedaż produktu pszczelego niekonfekcjonowanego (np. wiaderko 20kg miodu lub 3kg wosku). Posiadanie takiego rachunku z danego roku upoważnia nas do korzystania z dotacji (do zakupu pszczół i odkładów i leków). Taki rachunek wystawia kupujący (nabywca). (wg naszej wiedzy takie rachunki wystawia sklep WZP w Rzeszowie lub Bartnik Sądecki)


WAŻNA INFORMACJA!!!


Pszczelarze posiadający do 10 rodzin pszczelich mogą brać udział w programie dotacji (MATKI, ODKŁADY). NIE JEST WTEDY WYMAGANY RHD/SB.

Posiadacz do 5 rodzin może nabyć 1 odkład.

Posiadacz od 5 do 10 rodzin – 2 odkłady i maksymalnie 3 matki NU.

czwartek, 9 marca 2023

Zebranie członków Koła Pszczelarzy w Krośnie

 Najbliższe zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie odbędzie się 24.03.2023r. (piątek) o godz. 17.00 w DK Puchatek ul. Szopena 8. 


Aby dać jeszcze możliwość na załatwienie numerów ewidencji producenta w ARIMR i numerów RHD niezbędnych do udziału w refundacji, udało się przesunąć ostateczny termin do 24 marca 2023r. Nowi członkowie Koła, którzy płacą składki na 2023 rok również mogą korzystać z refundacji. 

Poniżej szczegółowa informacja od WZP w Rzeszowie: 1. Składki członkowskie

W roku 2023 składki członkowskie wynosić będą 100 zł i podział będzie następujący:

- 37,50 zł na rzecz Koła Pszczelarzy

- 62,50 zł na rzecz WZP w Rzeszowie

Ulowe:

- 1 zł od ula na rzecz Koła Pszczelarzy

- 1 zł od ula na rzecz WZP w Rzeszowie

Ubezpieczenie OC pasieki:

- 6 zł na każde 60 rodzin pszczelich

2. EP, RHD/SB, nr WET


Brak numeru Ewidencji Producenta = brak możliwości udziału w programie wsparcia pszczelarstwa,


Brak rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej = brak możliwości udziału w projektach: zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup pszczół i odkładów.


Wyjątek stanowi:

"Producent produktów pszczelich w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich
(…)
- umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) - warunek nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich." - Wycinek z WPR

Pszczelarze, którzy posiadają do 10 rodzin pszczelich mogą otrzymać 2 odkłady, 3 matki.

Brak numeru weterynaryjnego, zgłoszenia pasieki do PLW = brak możliwości udziału w programie wsparcia pszczelarstwa.

Wszystkie powyższe numery muszą być uzupełnione i dostarczone do WZP w Rzeszowie.

Prosimy, aby numery EP i RHD/SB, WET zostały zweryfikowane i czytelnie wpisane na „Lista członków Koła Pszczelarzy” pod danymi Pszczelarza, błędnie podane numery nie pozwolą na wprowadzenia danych do wniosków o dofinansowanie.

3. Na odkłady proszę zbierać 350 zł - w zestawieniach podana jest błędna kwota z ubiegłego roku, informatyk pracuje nad poprawieniem.

Na każde koło zostanie przyznana ograniczona liczba odkładów, która podana zostanie w wiadomości e-mail.

Zastrzegamy możliwość redukcji odkładów w przypadku nastąpienia przyczyn losowych.

piątek, 24 lutego 2023

Szkolenie

Piątek 24.02 o godz. 17.00 w DK Puchatek odbędzie się szkolenie dotyczące Hodowli matek pszczelich. 

Zapraszamy.

czwartek, 9 lutego 2023

Kolejne szkolenie dla pszczelarzy

 W najbliższy piątek 10.02.2023r. o godz. 17.00 w DK Puchatek odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy w temacie "Higiena w pasiece - walka z Warrozą i Zgnilcem Amerykańskim". 

Zapraszamy. 
środa, 1 lutego 2023

Szkolenia dla pszczelarzy

Rozpoczynamy cykl szkoleń, który będzie organizowany dla naszych pszczelarzy. 

W najbliższy piątek 3.02.2023r. o godz. 17.00 odbędzie się szkolenie o tematyce "Wytwarzanie miodu pitnego metodami tradycyjnymi". 

Spotkanie odbędzie się w DK Puchatek - Krosno ul. Szopena 8. 
Zapraszamy. wtorek, 27 grudnia 2022

Zebranie Koła Pszczelarzy

Najbliższe zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie odbędzie się 28 grudnia (środa) o godz. 17.00 w DK Puchatek ul. Chopina 8 w Krośnie. 

Zapraszamy wszystkich członków, w szczególności osoby zainteresowane zakupem nasion roślin miododajnych.

 

czwartek, 15 grudnia 2022

Transmisja Konferencji "Zielony Parasol"

 Pod poniższymi linkami dostęp do transmisji z 

Konferencji "Zielony Parasol "


V Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników (I dzień) 
16 grudnia od godz. 14.00
https://www.youtube.com/watch?v=guAZHsdR4bs

V Konferencja Pszczelarzy, Ekologów i Leśników (II dzień) 

środa, 14 grudnia 2022

Wyjazd do Rzeszowa na Konferencje "Zielony Parasol"

 Informacja dla chętnych do wyjazdu na Konferencję do Rzeszowa. 

Wyjazd w piątek 16 grudnia o godz. 11.00 (ze względu na warunki drogowe) spod szkoły "Naftówka".