nav

Pogotowie Rojowe


Pogotowie Rojowe:
Nr telefonu: 732 997 994

 Informacje o Pogotowiu Rojowym założonym przez Koło Pszczelarzy w Krośnie

Urbanizacja i zabudowa terenów dotychczas niezamieszkałych spowodowały przemieszczanie się środowisk zajmowanych przez człowieka, zwierzęta i owady wolnożyjące. Pojawienie się dziko żyjących zwierząt na terenach zamieszkałych stało się sprawą powszechną. Również migracja pszczół w postaci przemieszczających się rojów jest co raz bardziej widoczna. Roje, które osiadają w miejscach gdzie mogą niepokoić mieszkańców należy szybko i sprawnie zebrać i osiedlić w miejscach do tego przeznaczonych. Proces ten powinien być przeprowadzony szybko i sprawnie na wzór innych służb szybkiego reagowania. Służby takie jak Straż Pożarna lub Straż Miejska nie są do tego typu akcji przygotowane. Dotychczas interwencja Straży Pożarnej w większości polegały na fizycznym zlikwidowaniu owadów poprzez zagazowanie. Dlatego istnienie pogotowia rojowego dla prawidłowego zabezpieczenia takich przypadków jest niezwykle istotne. Pszczoły i inne owady zapylające z powodu powszechnej, często nieprawidłowo wykonanej ochrony chemicznej roślin masowo giną. Ochrona rojów pszczelich zbieranych z obszarów miast jest ważnym zadaniem pozwalającym na bezkolizyjną egzystencję z człowiekiem. Członkowie Pogotowia Rojowego posiadają wiedzę na temat życia i biologii innych owadów, mogą udzielać informacji na temat ograniczenia ekspansji na tereny zamieszkałe przez ludzi. Szukając informacji na temat podobnych inicjatyw na terenie Polski nie znaleźliśmy profesjonalnie zorganizowanego pogotowia rojowego. Istnieje dużo inicjatyw polegających na współpracy pszczelarzy z służbami miejskimi lub na zasadzie podanych numerów bezpośrednio do pszczelarzy, którzy w razie potrzeby mogą indywidualnie interweniować. Nie są to jednak działania zorganizowane zasługujące na nazwę „pogotowie”.

W naszej inicjatywie staramy się stworzyć jednostkę, w której w działalność bezpośrednią będzie zaangażowanych kilkunastu pszczelarzy. A działania szkoleniowe, instruktażowe i edukacyjne będą prowadzone przez cały rok. Działalność naszą prowadzimy według opracowanego Regulaminu Działania Pogotowia Rojowego., gdzie zostały zapisane kierunki, sposoby działania, zasady prawne, BHP, ubezpieczenie itp.

Informacje o organizacji, sposobie działania pogotowie rojowego w Kole Pszczelarzy w Krośnie.

Działalność Pogotowia Rojowego podzielona w ciągu roku na dwa etapy.

1.      Etap aktywny – trwający od 15 kwietnia do 15 lipca – jest to okres, w którym mogą pojawiać się roje.

2.      Etap informacyjno – edukacyjny (szkoleniowy) – trwający w okresie jesienno – zimowym.

 

Struktura organizacyjna Pogotowia Rojowego:

Za całość projektu odpowiada Prezes i Zarząd Koła Pszczelarzy w Krośnie, w okresie aktywnym całością zarządza koordynator pogotowia rojowego, wybierany każdego roku na okres od 15 kwietnia do 15 lipca. Zadanie koordynatora jest ustalenie dyżurów na okres aktywności. Pogotowie rojowe posiada numer telefonu, na który będą przyjmowane zgłoszenia. Koordynator dba o opracowanie grafików i przekazywaniu sprzętu dla osób dyżurujących.

Jakich przypadków dotyczyć będzie bezpośrednio interwencja pogotowia rojowego?

Pogotowie interweniować będzie na zgłoszenie o roju pszczelim, który uwiązał się w przestrzeni narażającej na dyskomfort mieszkańców lub przechodniów (ryzyko bezpośredniego kontaktu). Pogotowie Rojowe nie zajmuje się przesiedlaniem pszczół z na stałe osiedlonych dziupli drzew lub pomieszczeniach gospodarskich. Ewentualnie w wyjątkowych przypadkach przynoszących bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców.

Odnośnie innych owadów (osy, szerszenie) – pogotowie rojowe udzieli instrukcji jak unikać kontaktu i jakie kroki podjąć w celu usunięcia uciążliwych „lokatorów” – pogotowie rojowe nie angażuje się w usuwanie tego typu owadów. Koordynator po otrzymaniu informacji o roju w oparciu o opis danej sytuacji podejmuje decyzję o tym jaki sprzęt będzie potrzebny w danej sytuacji oraz o ilości osób potrzebnych do wykonania zadania. 

 

Prezes Koła Pszczelarzy w Krośnie

Marek Barzyk