nav

Kwiecień


Czas na pierwszy przegląd według zasad:
 temperatura powietrza
powyżej 15ᵒC  ☀
 pogoda bezwietrzna 

Co powinniśmy zanotować:
 ilość obsiadanych ramek przez pszczoły
◾ ilość zapasów (pierzga, miód)
 stan gniazda (suche, wilgotne, czyste, brudne)
 stan ramek bocznych
 ile ramek starych należy wycofać zamieniając je ramkami z węzą w tym sezonie.

Zwracamy uwagę na stan zdrowia rodziny, wygląd czerwiu i młodych pszczół.

W słabszych rodzinach przeprowadzamy szczegółową analizę gorszej sytuacji rodziny:
◾ późne odkłady?
◾ stara matka?
 błędy zimowli?
 choroba?

Oceniamy potrzebę poszerzenia gniazda, ewentualnego dodania ramek z zapasami, potrzebę wymiany ramek (pleśń, opuszczone ciemne ramki). 

Możemy dodać nowe ramki, nadstawki lub korpusy. 
Należy pamiętać , aby nie popełnić błędnego zbyt dużego poszerzenia gniazda, przy małej sile rodziny, efekt może być odwrotny!!

Z ilości czerwiu możemy obliczyć przyrost siły rodzin w czasie. Od prawidłowego oszacowania siły i rozwoju zależy prawidłowy przebieg rozbudowy gniazd i termin dokładania miodni (półnadstawek, korpusów).

Należy pamiętać, że przegląd to nie tylko przestawienie ramek i zobaczenie matki!

Przegląd to szczegółowa analiza według powyższych wskazań i dokładny zapis w książce pasiecznej. Należy przeprowadzić ocenę technicznego stanu uli, w których mieszkają poszczególne rodziny. Ze względów higienicznych wskazana jest wymiana uli.


Zawilec gajowy (źródło pyłku)
Wierzba iwa (źródło pyłku i nektaru)