nav

Nasze koloKontakty

Prezes koła - Marek Barzyk , tel.  601 714 403
    Skarbnik Stanisław Wacławski,  tel.  (013) 43-250-37

Kontakt mailowy - pszczelarzekrosno@gmail.com

 ------------------------------------------

Koło Pszczelarzy w Krośnie wchodzi bezpośrednio w skład Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Walne zebranie Koła Pszczelarzy w Krośnie dnia 11.02.2019r. wybrało nowy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.


  Prezesem Koła został Marek Barzyk.
W skład Zarządu Koła weszły następujące osoby:
            Jerzy Grochmal – v-ce prezes
Tadeusz Niemiec - sekretarz
Jan Barzyk
Adam Feruś  
Janusz Kilar
Jerzy Kuck
 Arkadiusz Lech
   Stanisław Owoc  
          

 W skład komisji rewizyjnej weszły następujące osoby:
          Julian Hojnor - przewodniczący
          Marek Biały
          Aleksander Gromek


       W celu usprawnienia działalności Koła Pszczelarzy w Krośnie, Zarząd Koła powołał następujące sekcje tematyczne.

       1. Sekcja informacyjna.
Zadaniem sekcji jest przekazywanie informacji o bieżącej działalności Koła i działalności WZP w Rzeszowie. Głównym zadaniem sekcji jest bieżące uzupełnianie informacji na stronie internetowej oraz organizowanie spotkań i szkoleń.
Członkowie:
 Jan Barzyk  
Stanisław Owoc

 2. Sekcja poprawy pożytków pszczelich.
Zadaniem sekcji jest pozyskiwanie sadzonek, drzew i krzewów miododajnych oraz nasion roślin miododajnych. Zadaniem sekcji jest organizowanie wymiany materiału szkółkarskiego pomiędzy członkami koła przy pomocy tablicy ogłoszeń na naszej stronie internetowej.
Przewodniczący sekcji – Tomasz Winiarski
Członkowie:
 Koś Władysław
 Jakiel Andrzej

     3. Sekcja zaopatrzenia w paszę i środki wspomagające produkcję pszczelarską.
Zadaniem sekcji jest również prowadzenie informacji na temat możliwości wymiany lub sprzedaży sprzętu pszczelarskiego, będącego w posiadaniu członków koła.
Przewodniczący sekcji  - Jerzy Grochmal
Członkowie:
Adam Feruś

 4. Sekcja promocji produktów pszczelich.
Zadaniem sekcji jest organizowanie stoiska prezentującego produkty pszczele wyprodukowane przez członków Koła. Promocja ta ma być prowadzona na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, wystawach, festynach i świętach regionalnych.
Przewodniczący sekcji – Janusz Leczek
Członkowie:
Kielar Stanisław