nav

Realizowane projekty


Projekty realizowane przez nasze koło

1. 22.01.2018 szkolenie na temat chorób pszczół i higieny w pasiece (dr P. Kuś)
2. 12.02 2018 wykład na temat ziół i ich zastosowania w ochronie pszczół wygłosił dr. H. Różański z PWSZ w Krośnie.
3. Udział (18.02.2018) w konferencji zorganizowanej przez koło pszczelarzy w Korczynie z udziałem dr hab. K. Olszewskiego z UP w Lublinie. Tematyka wykładu:
·        Zdrowotność pszczół we współczesnej gospodarce pasiecznej.
·        Gospodarka pasieczna w różnych typach uli.
·        Wpływ akarycydów i biostymulatorów na odporność fizjologiczna pszczół.
·        Innowacyjność w produkcji pszczelarskiej.

4. Akcja zbiorowego zakupu nasion facelii i cukru.

5. „Pogotowie rojowe” przy Kole Pszczelarzy w Krośnie

Cel założenia.

Do tej pory, gdy w okolicy pojawiły się problemy z bezpańskimi rojami, pszczołami osiedlonymi w nietypowych miejscach, osami czy szerszeniami, nie było kompetentnej jednostki do rozwiązania tych problemów. Interwencja różne czy to Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej lub innych jednostek często kończyły się uśmierceniem rojów i gniazd owadów.

Pszczelarze z pogotowia rojowego potrafią fachowo rozwiązać problemy związane z rojami czyli zabrać je do rojnic jak i służyć fachową poradą w przypadku inwazji innych owadów, sposobu ich przesiedlenia lub w razie bezpośredniego zagrożenia dla ludzi odpowiedniego sposobu likwidacji.

W pogotowiu rojowym będzie można zasięgnąć porad w zakresie prawidłowego posadowienia pasieki i ewentualnego sposobu zabezpieczenia przed przypadkowym pożądleniem.

Termin działalności i zakres terytorialny:

Pogotowie rojowe czynną działalność prowadzi od 15 kwietnia do 15 lipca każdego roku. Działalność tzw. Bierną w postaci udzielania porad, prowadzenia szkoleń, pogadanek, kursów – prowadzona będzie przez cały rok. Działaniem swoim obejmować będzie powiat krośnieński, w szczególnych przypadkach może to być miejsce bardziej odległe. O działalności pogotowia rojowego zostaną powiadomione władzę samorządowe, straż miejska, straż pożarna oraz policja. Numer kontaktowy udostępniony będzie na portalach regionalnych i tablicach informacyjnych. Struktura organizacyjna, osoby odpowiedzialne, dyżury itp. Zostaną ogłoszone w lutym.

Jednocześnie czynimy starania w kierunku zorganizowania podstawowego sprzętu potrzebnego do realizacji obowiązków.